For English, click here

Wie is Helder?

Helder is een vzw van 3 mensen : Marjan Meganck wordt in het dagelijkse werk geruggesteund, geflankeerd en ingefluisterd door vriendin Elke IJzerman en partner Wouter Deprez.
Voor het inspirerende en visionaire werk werkt Helder in trio.
Voor de Ubuntu workshops en faciliterende rollen werken Elke en Marjan steeds als een tandem.

Voor alle activiteiten, of het nu fondsenwerving voor de projecten in Zuid-Afrika betreft, het samentuinieren, of nieuwe ondernemingen in België en Zuid-Afrika, doet Helder steevast beroep op de mooie mensen die ons omringen. Bij de projectpagina’s leest u daar meer over.


Wat doet Helder?

Helder bedenkt of faciliteert in projecten, klein in maat, met als bedoeling Ubuntu te ontdekken en verspreiden. De projecten bevinden zich zowel in België als in Zuid-Afrika, beiden onze thuis. Elk project op zich biedt een leerschool voor de andere projecten. 

Onze projecten delen met elkaar twee eenvoudige kenmerken : menselijkheid en verbondenheid. Dat zijn ook de kernwoorden van Ubuntu.


Waarom Helder?

Helder staat voor klaarheid, openheid, echtheid.

We willen dit graag voor onze blik op de wereld : Helder kijkt naar manieren om in het leven te staan. Hoe wij omgaan met onzekerheid, hongerig naar sociale verandering.

We willen dit ook voor onze projecten : zij zijn immers de verhalen van mensen. Die verhalen leren ons hoe creativiteit tot veerkracht leidt. 


Contact

Voor alle vragen, informatie en interesse voor samenwerkingen met Helder kan u terecht bij

Marjan Meganck
F. Ferrerlaan 118
9000 Gent

marjan@helderproject.org
+ 32 473 29 57 90